Natural Language Processing היא אחת המגמות העיקריות היום בתחום התוכנה והאינטרנט. הטכנולוגיה של מלינגו היא יחידה מסוגה בעולם, בכך שהיא מצליחה "לפצח" את הטקסט לרכיביו, באלגוריתמים יעילים מבחינת ביצועים וחסכוניים מבחינת נפח הנתונים. טכנולוגיה זו מאפשרת לחברה לפנות לפיתוח מוצרים בשפות נוספות בעלות מורכבות מורפולוגית.
חברת מלינגו בע"מ, שהיא חברת בת של בריטניקה ישראל, היא החברה המובילה בעולם בבלשנות חישובית בשפות שמיות. מלינגו מתמחה בפיתוח ושיווק של מוצרים ושירותים המבוססים על יישומי שפה טבעית, בשפות המסובכות ביותר מבחינת מחשוב – העברית והערבית.
בין מוצרי החברה: מנועי חיפוש חכמים בעברית ובערבית, פתרונות ייחודיים לאחזור מידע בסביבה ארגונית, מילונים מקוונים ומערכות להקראה אוטומטית של טקסט בעברית. המוצרים מיועדים לרשת האינטרנט, לרשתות אינטרה-נט פנימיות בארגונים, לרשתות טלפוניה ותקשורת סלולארית.
צוות הפיתוח של מלינגו משלב ידע בבלשנות חישובית עם מיומנות וניסיון רב בתכנות. מנכ"ל החברה, מר יוני נאמן, היה בין מקבלי פרס ראש הממשלה לתוכנות מחשב.
אתרים נוספים של מלינגו: רב-מילים  מורפיקס  נקדן

The world leader in computerization of Hebrew - Hebrew search, Hebrew search engine, Hebrew  morphology, Hebrew  stemmer, Hebrew  translation, Hebrew-English Cross-Language Search, Hebrew  Machine Translation, Hebrew Linguistics, Hebrew computational linguistics, Hebrew Natural Language Processing, Hebrew  NLP, Hebrew Dictionaries, Hebrew Text to Speech, Hebrew speech recognition